Această Politică de Confidențialitate se aplică site-ului https://www.ilustrartmedia.com, deținut, operat și administrat de MAZILU CATALIN CONSTANTIN P.F.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul F40/2243/2023, având CUI 47857260 și reprezintă politica integrală de confidențialitate online. Politica de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectează https://www.ilustrartmedia.com și modul în care le folosește, distribuie și protejează. Politica descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare și corectare a datelor personale ale acestora.
Website-ul https://www.ilustrartmedia.com este direcționat, activează și prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în cadrul RO. Activitățile online sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul General Privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal și se bazează pe următoarele principii:
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;
Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibila cu aceste scopuri;
Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;
Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;
Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților.
Ai dreptul să soliciți acces la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
Ce date personale colectează site-ul nostru și motivul colectării lor:
Datele cu caracter personal înseamnaă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, CNP, CI, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.
Dacă doriți să beneficiați de servicii foto-video, sunteți solicitați să furnizați date cu caracter personal pentru a vi se putea comunica disponibilitatea, prețurile și pachetele foto-video. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin intermediul formularului de contact al siteului, e-mail, telefon sau aplicația WhatsApp. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Se prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.
Formularul de contact:
Formularul de contact colectează următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și IP-ul. Scopul colectării acestor date este acela de a comunica disponibilitatea și prețul serviciilor foto. Se vor folosi datele cu caracter personal exclusiv în scopul în care s-au colectat și se vor păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să se păstreze atâta timp cât este necesar pentru a furniza serviciile foto, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la deținătorul, operatorul și administratorul https://www.ilustrartmedia.com, respectiv MAZILU CATALIN CONSTANTIN P.F.A.
Conținut încorporat de pe alte site-uri web:
Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, Facebook, Twitter, Youtube, alte rețele sociale, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze cookie-uri, să includă urmărirea suplimentară a terților și să vă monitorizeze interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat, dacă aveți un cont și sunteți conectat la site-ul respectiv.
Cu cine împărtășim datele dumneavoastră:
Se vor transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:
- ți-ai dat consimțământul;
- este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
- este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Contractului cu beneficiarul;
- este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
- este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
- este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliție;
- servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor;
Nu se vor dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile.
Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastra:
Dreptul de a solicita oricând accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a restricționa prelucrarea sau a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a primi informații despre cât timp se păstrează datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal;
Dreptul de a cere informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal.
Modificări la această Declarație de confidențialitate:
Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată din când în când ca urmare a modificărilor legislației relevante în domeniul protecției datelor personale. În cazul în care se fac modificări semnificative, veți afla prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Sunteți încurajați să verificați periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile de confidențialitate.
Back to Top